Wolter Meeskeen Geessien Pals
geb. 1829 / 1843

meeske.uwstamboomonline.nlwordt onderhouden door Gea Boersma-Meeske

Heeft u opmerkingen over de site of aanvullingen op de stamboom, neem contact op via de pagina Contactof laat een bericht achter in hetgastenboek.
Deze stamboom is mede tot stand gekomen met behulp van Johan (Johannes Andreas) Meeske te Zwolle, Ria Groenhuis en Gerke Somer en vele anderen die informatie hebben bijgedragen.
Heeft u nog oude foto’s in uw bezit, die niet digitaal zijn maar die u wel geplaatst wilt hebben, wilt u dan ook contact opnemen?We hebben mogelijkheden om ze digitaal te maken. Ze zijn van harte welkom en geven velen uit het verledenvan de familie een gezicht, dat zo niet vergeten wordt.
Uiteraard zijn ook recente foto’s van harte welkom.
Neem geregeld een kijkje op de site, er komt nog steeds informatie bij.
Als u met het handje op de naam van een persoon klikt verschijnt eenpagina met de personalia van die persoon voor zover aanwezig op het scherm.
veel kijkplezier gewenst.
Gea Boersma-Meeske


Privacy en Copyright

Privacy

Mocht u er prijs op stellen dat er meer of minder gegevens over u gepubliceerd worden, dan horen wij het graag via een e-mail waarna wij de betreffende gegevens zullen aanpassen of, indien gewenst, verwijderen.

Personen in de vrouwelijke lijn kunnen tot in het derde geslacht worden toegevoegd.

Copyright

De getoonde genealogische gegevens zijn nadrukkelijk alleen bedoeld voor niet commercieel- en persoonlijk gebruik om tot een uitwisseling van gegevens te komen bij eventuele gezamenlijke voorouders. Onder geen beding mogen deze genealogische gegevens worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk,fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de samensteller van deze site.

Gea Boersma-Meeske, Leek (Gr.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *