Alle berichten van Gea Boersma- Meeske

Familiefoto gemaakt te Winschoten: (Foto is van Johan Meeske te Zwolle)
1: Tante Mien, 2: Harm, 3:Jan, 4: Albert, 5: Wolter Meeske, 6: Geessien Pals, 7: Everardus, 8: Jantine,9: Hinke Boersma (van Adriaan),10: Aafke, 11: Adriaan (Adrianus), 12 en 13: Familie Pals, 14:Alberdina, 15: Harmanna

Wolter Meeskeen Geessien Pals
geb. 1829 / 1843

meeske.uwstamboomonline.nlwordt onderhouden door Gea Boersma-Meeske

Heeft u opmerkingen over de site of aanvullingen op de stamboom, neem contact op via de pagina Contactof laat een bericht achter in hetgastenboek.
Deze stamboom is mede tot stand gekomen met behulp van Johan (Johannes Andreas) Meeske te Zwolle, Ria Groenhuis en Gerke Somer en vele anderen die informatie hebben bijgedragen.
Heeft u nog oude foto’s in uw bezit, die niet digitaal zijn maar die u wel geplaatst wilt hebben, wilt u dan ook contact opnemen?We hebben mogelijkheden om ze digitaal te maken. Ze zijn van harte welkom en geven velen uit het verledenvan de familie een gezicht, dat zo niet vergeten wordt.
Uiteraard zijn ook recente foto’s van harte welkom.
Neem geregeld een kijkje op de site, er komt nog steeds informatie bij.
Als u met het handje op de naam van een persoon klikt verschijnt eenpagina met de personalia van die persoon voor zover aanwezig op het scherm.
veel kijkplezier gewenst.
Gea Boersma-Meeske


Privacy en Copyright

Privacy

Mocht u er prijs op stellen dat er meer of minder gegevens over u gepubliceerd worden, dan horen wij het graag via een e-mail waarna wij de betreffende gegevens zullen aanpassen of, indien gewenst, verwijderen.

Personen in de vrouwelijke lijn kunnen tot in het derde geslacht worden toegevoegd.

Copyright

De getoonde genealogische gegevens zijn nadrukkelijk alleen bedoeld voor niet commercieel- en persoonlijk gebruik om tot een uitwisseling van gegevens te komen bij eventuele gezamenlijke voorouders. Onder geen beding mogen deze genealogische gegevens worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk,fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de samensteller van deze site.

Gea Boersma-Meeske, Leek (Gr.)

De foto van de oude man is afkomstig uit het nalatenschap van Geertje Den Dulk-Meeske. Er stond geen naam op maar de foto is in Groningen (Nederland) genomen. De enige band die zij had met Groningen, was haar fam.Meeske. Haar vader (Everardus Meeske) was de oudste zoon van Geessien Pals en Wolter Meeske, die boven aan deze pagina staan. De foto is waarschijnlijk genomen vanwege de onderscheiding die de man draagt. De onderscheiding is volgens onderzoek van Gerke Somer het “Metalen Kruis” ook bekend als het “Hasselt Kruis”, uitgereikt aan allen die hadden deelgenomen aan de “krijgsverrichtingen tegen de Belgen in 1830 en 1831”. Mogelijk is de foto genomenter gelegenheid vaneen 25 jarige herdenkingsplechtigheid. Het zou kloppen met de geschatte leeftijd van de man op de foto: ongeveer 60 jaar. We zoeken nog naar meer bewijs. mochtu een Meeske zijn of kennen, die over net zo’n foto beschikt met gegevens erbij, zouden we het bijzonder op prijs stellen, als u contact opneemt.